Claim & Care

Claim & Care is expert op het gebied van sociale zekerheid en helpt verzekeraars met het terugdringen van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Vanuit het bewustzijn dat het werk niet over ‘dossiers’ , maar over het welzijn van mensen gaat, was het doel de uitkeringsgerechtigde centraal te stellen.

De uitkomst is een transparant, eerlijk en duidelijk verhaal, waarbij uitkeringsgerechtigden actief betrokken worden in het proces. Deze relatie op basis van vertrouwen vergroot de kans op een goed resultaat van de uitkeringsgerechtigde en zorgt voor de meest zuivere herbeoordeling door het UWV.

Ik leverde de propositie, identiteit, website, copy en presentatiemiddelen. Joris Roovers hielp met het vooronderzoek en de propositie. De vormgeving werd gedaan in samenwerking met Artventus.

https://claimencare.nl