Vist ik het maar!

Vist ik het maar! is een kennisplatform van ProSea Marine Education, ontwikkeld om bruggen te slaan tussen de wetenschap en commerciële visserij.

Een centraal vraagstuk in de verduurzaming van de Nederlandse commerciële visserij, is dat de wetenschap en de visserijsector verschillende werelden zijn, met ieder hun eigen perceptie van de waarheid. In opdracht van Prosea Marine Education ontwikkelde ik een kennisplatform, met als belangrijkste doel een brug te slaan tussen theorie en praktijk.

Samen met de visserijsector wordt wetenschappelijk onderzoek vertaalt naar praktische kennis (dossiers). Voor het visserij-onderwijs wordt al het lesmateriaal ontsloten. Docenten stellen een lesprogramma samen, waarna een geïndexeerde PDF en een website wordt gegenereerd.

Arthur Remacle deed de vormgeving en illustraties. De technische ontwikkeling was een samenwerking met Artventus.

https://vistikhetmaar.nl

Catching The Potential

In het project Catching The Potential werkt Prosea Marine Education aan een Europese opleidings-standaard voor duurzame visserij. De website was bedoeld om de projectresultaten en financiële verantwoording te publiceren, maar in de hoek van het kantoor stond een flip-over met de tekst “Join the revolution”.

We verschoven de focus naar een wervende website voor nieuwe deelnemers. Grafisch ontwerper Diego Valle zocht naar een ‘levendig’ kleurenpalet en een logo met een krachtige uitstraling. De beperkt beschikbare tijd voor publieke communicatie werd gebundeld in een nieuwsbrief. Via de API van LaPosta worden op deze website getoond.

https://catchingthepotential.eu

mockup image

PSD2-me-niet!

PSD2-me-niet! is een project van Privacy First met als doel consumenten meer grip te geven op de welke bankgegevens er worden gedeeld via het Europese PSD2. De eerste stap is het aan boord krijgen van partijen ‘bijzondere persoonsgegevens’ verwerken, zodat deze gevoelige transacties gefilterd kunnen worden.

In de uitstraling zochten we een balans tussen technologie, het bankwezen en activisme. Voor een consistente beleving op elk apparaat, schaalt de typografie en interactie volledig mee. Ontwerp van het logo en kleurstelling is gedaan door Jochem Duyff. De QR code in het logo kan straks een link naar het register worden en verwijst vooralsnog naar het aanmeldfoemulier.

https://psd2meniet.nl

PSD2-me-niet-logo
PSD2-me-niet Mockup

Flow screencast

Claim & Care

Claim & Care is expert op het gebied van sociale zekerheid en helpt verzekeraars met het terugdringen van langdurig ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. Vanuit het bewustzijn dat het werk niet over ‘dossiers’ , maar over het welzijn van mensen gaat, was het doel de uitkeringsgerechtigde centraal te stellen.

De uitkomst is een transparant, eerlijk en duidelijk verhaal, waarbij uitkeringsgerechtigden actief betrokken worden in het proces. Deze relatie op basis van vertrouwen vergroot de kans op een goed resultaat van de uitkeringsgerechtigde en zorgt voor de meest zuivere herbeoordeling door het UWV.

Ik leverde de propositie, identiteit, website, copy en presentatiemiddelen. Joris Roovers hielp met het vooronderzoek en de propositie. De vormgeving werd gedaan in samenwerking met Artventus.

https://claimencare.nl

Edwin Pijpers Organisatieadvies

Bedrijfsnaam, logo en website voor Edwin Pijpers Organisatieadvies. De schetsen voor de vormgeving werden zonder uitleg en context gepresenteerd en vormden zo een inspiratiebron voor het verscherpen van de koers en keuze voor de bedrijfsnaam.

In 2015 heeft de website en het ontwerp een update gehad.
http://edwinpijpersorganisatieadvies.nl/