Stop het tappen

Een mini-campagne met 1 interactie: STOP!

De JOVD (Jongerenorganisatie van de VVD) vind het massale aftappen van onschuldige burgers onaanvaardbaar en neemt afstand van de huidige VVD koers.

Op basis van de tapstatistieken van het Ministerie, werd er in een 2 dagen een mini-campagne ontwikkeld die kon worden aangeboden aan de Minister van Veiligheid en Justitie.